694-G Hanomag Tank Destroyer (1975)

more


Set of Hanomag Tank Destroyer, 88mmAA and 6pounders repainted in desert livery

more


Hanomag in the "For Freedom Museum" Knokke-Heist, Belgium

The text displayed at the museum is [first original in Dutch, then my translation in English]:
Dutch (Flemish):

SD.KFZ.251


Gepantserd Halfrupsvoertuig dat gebouw werd om infanteristen of voorraden naar het front te brengen.
Dat het voertuig niet voorzien was van een dak, zorgde ervoor dat de bemanning een makkelijk doelwit werd voor vijandig vuur.
Het voertuig dat hier staat, werd teruggevonden op een boerenerf, waar het zichtbaar na een hevige strijd is achtergelaten.
Merk:
Motor:
Productie:
Bepantsering:
Hanomag, Borgward, ...
Maybach 6-Cil Benzine
5.000
6-14.5 mm
LBH:
Gewicht:
Max snelheid:
Bemanning:
580 x 210 x 175 cm
7100kg
53 km/uur
12
English:

SD.KFZ.251


Armored Halftrack built to bring troops or supplies to the frontline.
The fact that the vehicle did not have a roof, made the crew an easy target for enemy fire.
The displayed vehicle was discovered on a farm, left after a clearly heavy battle.
Brand:
Motor:
Production:
Armor:
Hanomag, Borgward, ...
Maybach 6-Cil Petrol
5.000
6-14.5 mm
LWH:
Weight:
Max speed:
Crew:
580 x 210 x 175 cm
7100kg
53 km/hr
12
For more information on the SdKfz 251 go to http://www.sdkfz251.com, while a full pdf file can be downloaded from here