674-G Austin Champ (1954)

See also: 699-G Military Vehicles (I) Giftset (1957)